woodcuts to 'Der Koehp va Hehle in de Sjlag va Waterloo'

by unknown artist
#7 Doew zint ver onger inne boom goh likke
woh ver innigzins get besjirmt woare.
- Then we went to lie down under a tree that protected us a little.

next volgende ... first eerste ... the book - het boek


Marco Schuffelen Last modified: Sat Dec 29 13:40:44 PST 2001